Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα\Επικοινωνία

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις πελατών

Γενικά

Για ποια θέματα μπορώ να απευθύνομαι στην Υπηρεσία Παραπόνων;

Πρέπει να υποβάλω το παράπονο μου μόνον εγγράφως;

Πρέπει να υποβάλω το αίτημα μου αυτοπροσώπως;

Μπορεί η Υπηρεσία Παραπόνων να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη;

Διαφωνώ με την απάντηση/ λύση που μου παρουσιάζετε/ προτείνετε.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξυπηρέτηση που μου παρείχατε.

Για ποια θέματα μπορώ να απευθύνομαι στην Υπηρεσία Παραπόνων;

Στην Υπηρεσία Παραπόνων μπορεί να απευθύνεται οποιοσδήποτε πελάτης μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο πλαίσιο της σχέσεως του με την Τράπεζα ή δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

Πρέπει να υποβάλω το παράπονο μου μόνον εγγράφως;

Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα προφορικής υποβολής του παραπόνου σ’ ένα από τα Καταστήματα της Τραπέζης. Ωστόσο, εφόσον επιθυμείτε την αναλυτική καταγραφή του θέματος που σας απασχολεί, υποβάλλοντας εγγράφως το αίτημα σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με φυσική αλληλογραφία, διασφαλίζετε τη λήψη λεπτομερούς απαντήσεως στο σύνολο των από μέρους σας περιγραφόμενων σημείων.

Πρέπει να υποβάλω το αίτημα μου αυτοπροσώπως;

Ναι, για λόγους ταυτοπροσωπίας επιλέγοντας μεταξύ των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας. Σε ειδικές περιπτώσεις ισχύει η εκπροσώπηση μέσω πληρεξούσιου εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

Μπορεί η Υπηρεσία Παραπόνων να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη;

Τα Στελέχη μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και είναι σε θέση να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν σε βάθος το κάθε ζήτημα που μπορεί να σας απασχολήσει. Στόχος μας είναι να λάβετε την τεκμηριωμένη απάντηση μας με τη λεπτομέρεια και τη σαφήνεια που απαιτείται, και σύμφωνα με το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική εξυπηρέτηση.

Διαφωνώ με την απάντηση/ λύση που μου παρουσιάζετε/ προτείνετε.

Εσείς αποφασίζετε εάν θα αποδεχθείτε την απάντηση/ λύση που σας προτείνουμε. Στην περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση που θα λάβετε από την Τράπεζα ή αν περάσουν 3 μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης παραλαβής του παραπόνου χωρίς να έχετε σχετική απάντηση, έχετε τη δυνατότητα εντός 4 μηνών να απευθυνθείτε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου Φορέα: Κυπράνορος 15, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ.25735, 1311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλέφωνα: 22848900 (κεντρικός αριθμός)
Τηλεομοιότυπο (FAX): 22660584, 22660118
Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.gov.cy

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξυπηρέτηση που μου παρείχατε.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η αναγνώριση και η επιβράβευση της προσπάθειας μας. Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να διατυπώσετε τα θετικά σας σχόλια και να μας τα αποστείλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας