• Ωράριο Καταστημάτων

Ωράριο Καταστημάτων

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού 
Δευτέρα έως Πέμπτη: 08:00-14:30
Παρασκευή: 08:00-14:00
 

Ώρες Εργασίας Τραπέζης
Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:30-15:00
Παρασκευή: 07:30-14:30