• Επιλεγμένες Ιστοσελίδες

Επιλεγμένες Ιστοσελίδες

Όμιλος Alpha Bank
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται στη διεθνή τραπεζική αγορά με παρουσία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Jersey (Channel Islands), στην Κύπρο, στην Π.Γ.Δ.Μ., στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σερβία και Μαυροβούνιο.

 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διενεργούνται όλες οι συναλλαγές που αφορούν στη διαπραγμάτευση κινητών αξιών εισηγμένων εταιρειών και κυβερνητικών χρεογράφων. Οι κινητές αξίες περιλαμβάνουν μετοχές, χρεόγραφα και δικαιώματα αγοράς μετοχών.

 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και η στήριξη της γενικότερης οικονομικής πολιτικής του Κράτους.
 
 
Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στοχεύει στη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης αλλά και την ενημέρωση του Κυπριακού λαού μέσω της σωστής προβολής των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εικόνας της Κύπρου.
 
 
Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει πληροφορίες για την πορεία και προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, την κοινωνικοοικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, τον κρατικό προϋπολογισμό, τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου και την Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου.