• Μονάδα Στρατηγικής Ανάκτησης και Παρακολούθησης Καθυστερήσεων

Μονάδα Στρατηγικής Ανάκτησης και Παρακολούθησης Καθυστερήσεων

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 3, 2112 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-885760
Email: ArrearsUnit@alphabank.com.cy