Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Όλα σε 1
Πρόγραμμα Μεταφοράς Δανείων και Καρτών Alpha Όλα σε 1 - Συγκεντρώστε τα υπόλοιπα σας και πληρώστε λιγότερα...σε μία μόνο δόση!

Το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταφοράς Δανείων και Καρτών Alpha Όλα σε 1 σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε όλες τις ενήμερες οφειλές που ενδεχομένως έχετε σε κάρτες, προσωπικά δάνεια και όρια υπεραναλήψεως στην Alpha Bank, και να τα αποπληρώσετε με ΜΙΑ ΜΟΝΟ μηνιαία δόση και μάλιστα ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ από το σύνολο των υφιστάμενων δόσεων σας!
 
Έτσι, θα γνωρίζετε με ακρίβεια τη μοναδική σας δόση και θα προγραμματίζετε καλύτερα τις κινήσεις σας, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. 

Το Alpha Όλα σε 1 σας προσφέρει:

  • Κυμαινόμενο επιτόκιο
  • Διάρκεια δανείου μέχρι 10 χρόνια
  • Αποπληρωμή με μηνιαίες δόσεις μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό Alpha 100
  • Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη μέσω του προγράμματος “Alpha Ασφάλιση Δανειολήπτη”

Με το Alpha Όλα σε 1, έχετε επίσης άμεση πρόσβαση σε λογαριασμό Alpha 100 (με ή χωρίς πιστωτικό όριο), αλλά και τη δυνατότητα χρήσης πάγιων εντολών, απόκτησης χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Mastercard και πιστωτικής κάρτας με όριο που καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας, καθώς και σύνδεσης με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας