Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Ταξιδιωτικό

Το Ασφαλιστικό σχέδιο Alpha Ταξιδιωτικό” παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους πελάτες της Τραπέζης που ταξιδεύουν στο εξωτερικό (νέα ασφαλιστική κάλυψη για κάθε ταξίδι). Προσφέρεται σε τρία διαφορετικά σχέδια αναλόγως της ηλικίας των πελατών και των ασφαλιστικών καλύψεων.

Απευθύνεται:
Σε όλους τους μόνιμους κάτοικους Κύπρου που ταξιδεύουν εκτός Κύπρου, έως και την ηλικία των 70 ετών.

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάθε συμβόλαιο είναι 5.

Καλύπτει:
Οικογενειακή εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ζωής
Κάλυψη των ιατρικών εξόδων που μπορεί να προκύψουν λόγω ατυχήματος
Προστασία εισοδήματος σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος
Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας αποσκευών

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο για την καθορισμένη περίοδο που δηλώνεται.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών: €6,83 ανά παιδί
Για ενήλικες ηλικίας από 16 έως 70 ετών: €15,38 ή €23,92 ανά άτομο αναλόγως του ύψους της κάλυψης.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας