• Σχέδιο Άτοκων Δόσεων

Σχέδιο Άτοκων Δόσεων

Τώρα με τις πιστωτικές κάρτες της Alpha Bank, εκτός από την Κύπρο, μπορείτε και στην Ελλάδα να κάνετε τις αγορές σας με άτοκες δόσεις.

  • Στο πρόγραμμα Άτοκων Δόσεων της JCC έχουν ενταχθεί όλες οι πιστωτικές κάρτες της Alpha Bank. 
  • Ο αριθμός των επιχειρήσεων που προσφέρουν το πρόγραμμα αυτό σταδιακά θα αυξάνεται.  
  • Ανάλογα με την επιχείρηση και το αρχικό ποσό αγοράς παρέχεται δυνατότητα επιλογής από 3 μέχρι 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις.  Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι €7. 
  • Ο λογαριασμός της κάρτας θα χρεώνεται κάθε μήνα με το ανάλογο ποσό δόσης χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση ή τόκο, νοουμένου ότι κάθε μήνα εξοφλείται ολόκληρο το νέο υπόλοιπο. 
  • Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν το πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα διαφορετικής τιμολόγησης εάν η αγορά πραγματοποιηθεί με άτοκες δόσεις. 
  • Το δελτίο χρέωσης που υπογράφεται πρέπει να φυλάσσεται ως απόδειξη της αγοράς με άτοκες δόσεις.
Για επιχειρήσεις που δέχονται πιστωτικές κάρτες της Alpha Bank για πληρωμή με άτοκες δόσεις και επιθυμούν προεξόφληση του ποσού πώλησης, ισχύουν τα εξής δικαιώματα προεξόφλησης: Πίνακας Δικαιωμάτων Προεξόφλησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Καρτών της Alpha Bank, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών +357 22877477.