Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα/ SEPA:

Επιχειρήσεις

 

Οι μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 260/ 2012 για τις επιχειρήσεις, είναι οι κάτωθι:

  • Επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση-αναγραφή του ΙΒΑΝ (Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού)
  • Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής έως 140 χαρακτήρων στο πεδίο πληροφοριών αποστολής (remittance info)
  • Από την 1.2.2016 καταργείται η χρήση του κωδικού αναγνωρίσεως τραπέζης (BIC) από τον πελάτη
  • Από την 1.2.2016 αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων (μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση 2003/361/ΕΚ)  ως προς την ανταλλαγή αρχείων μαζικών εντολών πληρωμών, με δυνατή εξαίρεση των αρχείων που αφορούν σε ενδοτραπεζικές μεταφορές

Τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή στις άμεσες χρεώσεις (SEPA DIRECT DEBITS), αλλά και στις μεταφορές πιστώσεων (SEPA CREDIT TRANSFERS) εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι  σε:

  • Εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεως μέσω του Δικτύου Καταστημάτων/Εναλλακτικά Δίκτυα [Ηλεκτρονική Τραπεζική]/άλλα κανάλια της Τραπέζης
  • Εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
  • Πληρωμές προς Δικαιούχους Οργανισμούς
  • Καταβολή μισθοδοσίας 
  • Μαζικές ηλεκτρονικές πληρωμές
  • Άμεσες χρεώσεις
Τυπώστε Αρχή Σελίδας