Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα/ SEPA:

Ιδιώτες

 

Οι μεταβολές που έχουν εισαχθεί  από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 260/ 2012 για τους ιδιώτες είναι οι κάτωθι:

  • Επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση-αναγραφή του ΙΒΑΝ (Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού)
  • Παρέχεται  η δυνατότητα εισαγωγής έως 140 χαρακτήρων στο πεδίο πληροφοριών αποστολής (remittance info)
  • Από την 1.2.2016 καταργείται η χρήση του κωδικού αναγνωρίσεως τραπέζης (BIC) από τον πελάτη

Τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή στις άμεσες χρεώσεις (SEPA DIRECT DEBITS), αλλά και στις μεταφορές πιστώσεων (SEPA CREDIT TRANSFERS) εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι  σε:

  • Εξερχόμενες μεταφορές πιστώσεως μέσω του Δικτύου Καταστημάτων/Εναλλακτικά Δίκτυα [Ηλεκτρονική Τραπεζική]/άλλα κανάλια της Τραπέζης
  • Εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεως
  • Πληρωμές προς Δικαιούχους Οργανισμούς

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κατάστημα εξυπηρέτησής  σας.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας