Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού. Μαζί με τον λογαριασμό θα σας χορηγηθεί δωρεάν Χρεωστική Κάρτα, για να μπορείτε να διενεργείτε τις συναλλαγές σας ηλεκτρονικά και με ασφάλεια.

Παράλληλα, θα συνδεθείτε δωρεάν με την ηλεκτρονική υπηρεσία, Alpha Express Banking για να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία σε Κατάστημα της Τράπεζας.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού μπορείτε να βρείτε στο: https://www.alphabank.com.cy/deposits1.shtm

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση και να την αποστείλετε σαρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: AccountRequest@alphabank.com.cy

Μαζί με την αίτησή σας θα πρέπει να συνάψετε ηλεκτρονικά και τα πιο κάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
  • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίο
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όχι παλαιότερο των 6 μηνών (π.χ. πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας)

Στη συνέχεια, αρμόδιος λειτουργός της Τράπεζας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς με τη λήψη του αιτήματός σας για το άνοιγμα του λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, απαιτείται η φυσική σας παρουσία στην Τράπεζα για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και την προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών εγγράφων (ταυτότητα ή διαβατήριο, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας, αποδεικτικό μισθοδοσίας).

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση.

 

 

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας