Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταθέσεις:
Alpha 100

Ο Alpha 100 είναι ένας καταθετικός λογαριασμός πολλαπλών ωφελημάτων και υπηρεσιών σε Ευρώ, για ιδιώτες με αυξημένες ανάγκες που απαιτούν ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτησή τους.

Ο Alpha 100 συνδυάζει την ευελιξία ενός τρεχούμενου λογαριασμού με ελκυστικές αποδόσεις στο ημερήσιο υπόλοιπο των καταθέσεων.  Επιπλέον, παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα χορήγησης Ορίου Υπεραναλήψεως για πλήρη κάλυψη των αναγκών του. 

Συγκεκριμένα, ο Alpha100 προσφέρει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα ως ακολούθως:

  • Δυνατότητα ανάληψης οποιουδήποτε ποσού από τον λογαριασμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς κανένα περιορισμό
  • Έκδοση χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter MasterCard (χωρίς ετήσια συνδρομή)
  • Δωρεάν αναλήψεις με τη χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter MasterCard από όλες τις ΑΤΜ της Alpha Bank στην Κύπρο
  • Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών για συναλλαγές χωρίς μετρητά
  • Δυνατότητα καταχώρησης πάγιων τραπεζικών εντολών
  • Δυνατότητα παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ανάλογα με τις ανάγκες και την ικανότητα αποπληρωμής του πελάτη και σύμφωνα με τα πιστωτικά κριτήρια της Τραπέζης
  • Δωρεάν σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking για γρήγορες και ασφαλείς ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας