Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα\Επικοινωνία

Στάδια επεξεργασίας

Με την υποβολή του παραπόνου ή του θέματος που σας απασχολεί στην Υπηρεσία Παραπόνων της Τραπέζης, ξεκινά άμεσα η διαδικασία επεξεργασίας του, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Παραλαβή παραπόνου / ενημέρωση πελάτη
  • Διερεύνηση του θέματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Τραπέζης
  • Επίλυση του ζητήματος
  • Απάντηση στον πελάτη

Η Υπηρεσία Παραπόνων της Alpha Bank Cyprus Ltd θα σας πληροφορεί για την εξέλιξη της υποθέσεως σας, βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα γραπτώς μέσω επιστολής ( e -mail ή μέσω φυσικού ταχυδρομείου)

Στόχος μας είναι να λάβετε την τεκμηριωμένη μας απάντηση το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του ζητήματος στην Υπηρεσία Παραπόνων. Εάν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, λόγω πολυπλοκότητας της υποθέσεως θα ενημερωθείτε εγκαίρως από την Τράπεζα. 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας