Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
 
 
 
ALPHA BANK CYPRUS LTD
Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφ . Λεμεσού 3
2112 Αγλαντζιά
Λευκωσία , Κύπρος
Τηλ : 22 888888, Φαξ : 22 773788
Swift Code: ABKLCY2N

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Στην Alpha Bank Cyprus Ltd διαχρονικός μας στόχος είναι η άρτια εξυπηρέτησή σας και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων.

Εάν έχει προκύψει κάποιο θέμα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο σχόλιο/ παράπονο, θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη γνώμη σας.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η Τράπεζα εργάζεται συστηματικά για τη διασφάλιση της ικανοποιήσεως σας και την αποτελεσματική διευθέτηση θεμάτων που σας απασχολούν.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών της Τραπέζης υποδέχεται και διαχειρίζεται παράπονα και σχόλια έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και ομοιόμορφη απάντηση στους πελάτες.

Πρωταρχικός μας στόχος η δική σας εξυπηρέτηση!

Περιγράψτε μας τι έχει συμβεί

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το ονοματεπώνυμο σας
 • Τον αριθμό του λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας σας
 • Αναλυτική περιγραφή του παραπόνου σας (Τι συνέβη; Πότε ; Που ; Ποιος ; Γιατί ;)

Επιλέξτε τον τρόπο γνωστοποιήσεως του θέματος που σας απασχολεί

   Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας

 

   Μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής του Alpha Express Banking αποστέλλοντας μήνυμα    μέσω της επιλογής Secure Email

 

   Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα μας

 

   Με επιστολή στη διεύθυνση
   Alpha Bank Cyprus Ltd
   Διεύθυνση Οργανώσεως
   Υπηρεσία Παραπόνων

   Λεωφόρος Λεμεσού 3, 2112 Λευκωσία

 

     

Ενστάσεις για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων

Η Alpha Bank Cyprus Ltd έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία χειρίζεται υποθέσεις ενστάσεων των πελατών για θέματα ρυθμίσεων/ αναδιαρθρώσεων.

Οι πελάτες της Τραπέζης μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, πατήστε εδώ
 • Γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:
  Alpha Bank Cyprus Ltd 
  Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων 
  Μέγαρο Alpha Bank 
  Λεωφόρος Λεμεσού 3 
  2112 Αγλαντζιά
  Λευκωσία, Κύπρος

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης για θέματα ρυθμίσεων/ αναδιαρθρώσεων.
Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από τον δανειολήπτη και να αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα. Για το Έντυπο Υποβολής Ένστασης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο επίσης και σε όλα τα καταστήματα της Τραπέζης.

Με τη λήψη της οποιασδήποτε ένστασης, η Τράπεζα έχει την ευθύνη γνωστοποιήσεως παραλαβής εντός προθεσμίας εικοσιμία (21) ημερών και απαντήσεως εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της.
Τυπώστε Αρχή Σελίδας