Επικοινωνία Δομή Όροι Χρήσεως Ιστοσελίδας Πολιτική για Cookies ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα

Επικοινωνία

 

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφ . Λεμεσού 3
2112 Αγλαντζιά
Λευκωσία , Κύπρος
Τηλ : 22 888888, Φαξ : 22 773788
Swift Code: ABKLCY2N

Πληροφορίες, Απορίες ή Ερωτήματα

Για να ζητήσετε πληροφορίες ή να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημά σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@alphabank.com.cy

Για να ζητήσετε πληροφορίες ή να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους λογαριασμούς σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Καταστήματος όπου τηρείτε το λογαριασμό σας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα/Αμμόχωστο και Πάφο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στη Δωρεάν Γραμμή Επικοινωνίας 800 ALPHA (25742) ή στο (+357) 22888888.

Παράπονα, Υποδείξεις ή Θετικά Σχόλια

Η Τράπεζα δίδει μεγάλη σημασία στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος καθώς και στη διασφάλιση της ικανοποιήσεως των προσδοκιών των πελατών της.

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Παραπόνων Πελατών της Τραπέζης υποδέχεται και διαχειρίζεται παράπονα, αιτήματα και υποδείξεις, έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και ομοιόμορφη απάντηση στους πελάτες.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παράπονα, υποδείξεις ή θετικά σας σχόλια είναι:

Alpha Bank Cyprus Ltd
Επιτροπή Διαχειρίσεως Παραπόνων Πελατών
Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφ. Λεμεσού 3
2112 Αγλαντζιά
Λευκωσία, Κύπρος

Με τη λήψη του οποιουδήποτε παραπόνου, αιτήματος ή υποδείξεως, η Τράπεζα έχει την ευθύνη γνωστοποιήσεως παραλαβής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και απαντήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του.  

Σε περίπτωση που η Τράπεζα απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δεν αποστέλλεται γνωστοποίηση παραλαβής.

Ενστάσεις για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων

Η Alpha Bank Cyprus Ltd έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία χειρίζεται υποθέσεις ενστάσεων των πελατών για θέματα ρυθμίσεων/ αναδιαρθρώσεων.

Οι πελάτες της Τραπέζης μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  restructuringsreviews@alphabank.com.cy


  • Μέσω:
    • Του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης

    • Της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων

    • Των Επαρχιακών Τμημάτων Καθυστερήσεων


  • Γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Alpha Bank Cyprus Ltd
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων
Μέγαρο Alpha Bank
Λεωφόρος Λεμεσού 3
2112 Αγλαντζιά
Λευκωσία, Κύπρος

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να το πράξουν γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης για θέματα ρυθμίσεων/ αναδιαρθρώσεων.

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από τον δανειολήπτη και να αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.

Για το Έντυπο Υποβολής Ένστασης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο επίσης και σε όλα τα καταστήματα της Τραπέζης.

Με τη λήψη της οποιασδήποτε ένστασης, η Τράπεζα έχει την ευθύνη γνωστοποιήσεως παραλαβής εντός προθεσμίας εικοσιμία (21) ημερών και απαντήσεως εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της.  

Τυπώστε Αρχή Σελίδας