Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Κάρτες:
Λοιπές Χρεωστικές Κάρτες
Χρεωστική Alpha Bank VISA σε Δολάρια Αμερικής 
 
Η Χρεωστική Alpha Bank VISA σε Δολάρια Αμερικής είναι χρεωστική κάρτα άμεσα συνδεδεμένη με τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε Δολάρια Αμερικής που διατηρείτε στην Alpha Bank. Χρησιμοποιείται για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο χωρίς την επιβάρυνση τόκων, αφού το ποσό κάθε συναλλαγής αφαιρείται αυτόματα από τον λογαριασμό σας χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, Χρυσή και Ασημένια.

Μπορείτε να αποκτήσετε τη Χρυσή Χρεωστική Alpha Bank VISA σε USD με ετήσια συνδρομή $60 (πρόσθετη κάρτα προσφέρεται με την ίδια συνδρομή) και την Ασημένια Χρεωστική Alpha Bank VISA σε USD, με $20 (πρόσθετη κάρτα προσφέρεται με την ίδια συνδρομή).

Η Χρυσή Χρεωστική Alpha Bank VISA σε Δολάρια Αμερικής προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Δωρεάν Ταξιδιωτική και Ιατρική Ασφάλιση για σας και την οικογένειά σας όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για την πληρωμή αεροπορικού ή ναυτιλιακού εισιτηρίου (πατήστε εδώ για το Έντυπο Απαίτησης Ταξιδιωτικής Ασφάλειας).
Η Ασημένια Χρεωστική Alpha Bank VISA σε Δολάρια Αμερικής προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
  • Δωρεάν Ταξιδιωτική και Ιατρική Ασφάλιση για σας και την οικογένειά σας όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για την πληρωμή αεροπορικού ή ναυτιλιακού εισιτηρίου (πατήστε εδώ για το Έντυπο Απαίτησης Ταξιδιωτικής Ασφάλειας).

Alpha Bank Gold MasterCard  
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Alpha Bank έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση της Χρυσής Χρεωστικής Alpha Bank VISA σε Ευρώ, με την κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών Alpha Bank Gold MasterCard.

Η Alpha Bank Gold MasterCard είναι χρεωστική κάρτα άμεσα συνδεδεμένη με τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Χρησιμοποιείται για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο χωρίς την επιβάρυνση τόκων, αφού το ποσό κάθε συναλλαγής αφαιρείται αυτόματα από τον λογαριασμό σας χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

H Alpha Bank Gold MasterCard αποτελεί ένα νέο προϊόν με αναβαθμισμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε με απόλυτη ασφάλεια και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα Ανέπαφες Συναλλαγές (contactless) κρατώντας την κάρτα σας μπροστά από το τερματικό αποδοχής καρτών (POS). Για ανέπαφες συναλλαγές πέραν των €20 απαιτείται και η πληκτρολόγηση του μυστικού αριθμού PIN.

Μπορείτε να αποκτήσετε την Alpha Bank Gold MasterCard  με ετήσια συνδρομή €50.00 (πρόσθετη κάρτα προσφέρεται με την ίδια συνδρομή) με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις – Σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2020

*Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης των Χρεωστικών Καρτών αναφέρονται στο Τμήμα IV των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας