Ενημερώθηκε στις : 16/12/2019 7:49:44 πμ
CURRENCY FCY
CHEQUES
BUYING
FCY NOTES
SELLING
BUYING
SELLING
BUYING
US DOLLAR
USD
1,1051
1,1219
1,1246
1,086
1,141
STERLING
GBP
0,8256
0,838
0,8401
0,811
0,853
SWISS FRANC
CHF
1,0874
1,1038
1,1033
1,052
1,13
JAPANESE YEN
JPY
120,8865
122,7135
123,627
116,928
125,576
AUSTRALIAN DLR
AUD
1,6001
1,6407
1,6528
1,556
1,688
CANADIAN DLR
CAD
1,4482
1,4848
1,4958
1,408
1,528
DANISH KRONER
DKK
7,3798
7,5666
7,6227
7,174
7,787
N ZEALAND DLR
NZD
1,6676
1,7098
1,7225
1,621
1,76
NORWEGIAN KRN
NOK
9,9211
10,1723
10,2476
9,645
10,469
SWEDISH KRONER
SEK
10,3081
10,5691
10,6474
10,021
10,877
S. AFRICAN RAND
ZAR
15,963
16,3672
15,518
16,844
RUSSIAN RUBLE
RUB
69,0191
70,7665