Ενημερώθηκε στις : 19/07/2019 17:04
CURRENCY FCY
CHEQUES
BUYING
FCY NOTES
SELLING
BUYING
SELLING
BUYING
US DOLLAR
USD
1,1058
1,1394
-----
-----
-----
STERLING
GBP
0,8829
0,9098
-----
-----
-----
SWISS FRANC
CHF
1,0812
1,1254
-----
-----
-----
JAPANESE YEN
JPY
118,5114
123,3486
-----
-----
-----
AUSTRALIAN DLR
AUD
1,5595
1,6231
-----
-----
-----
CANADIAN DLR
CAD
1,4362
1,4948
-----
-----
-----
DANISH KRONER
DKK
7,3169
7,6155
-----
-----
-----
N ZEALAND DLR
NZD
1,625
1,6914
-----
-----
-----
NORWEGIAN KRN
NOK
9,4215
9,8061
-----
-----
-----
SWEDISH KRONER
SEK
10,3091
10,7299
-----
-----
-----
S. AFRICAN RAND
ZAR
15,3242
15,9496
-----
-----
-----
RUSSIAN RUBLE
RUB
69,3223
72,1517
-----
-----
-----