Ενημερώθηκε στις : 29/05/2020 17:06
CURRENCY FCY
CHEQUES
BUYING
FCY NOTES
SELLING
BUYING
SELLING
BUYING
US DOLLAR
USD
1,0969
1,1303
-----
-----
-----
STERLING
GBP
0,8874
0,9144
-----
-----
-----
SWISS FRANC
CHF
1,0506
1,0934
-----
-----
-----
JAPANESE YEN
JPY
116,9042
121,6758
-----
-----
-----
AUSTRALIAN DLR
AUD
1,6347
1,7015
-----
-----
-----
CANADIAN DLR
CAD
1,4974
1,5586
-----
-----
-----
DANISH KRONER
DKK
7,3051
7,6033
-----
-----
-----
N ZEALAND DLR
NZD
1,7506
1,822
-----
-----
-----
NORWEGIAN KRN
NOK
10,5722
11,0038
-----
-----
-----
SWEDISH KRONER
SEK
10,2773
10,6967
-----
-----
-----
S. AFRICAN RAND
ZAR
19,0354
19,8124
-----
-----
-----
RUSSIAN RUBLE
RUB
76,8728
80,0104
-----
-----
-----