Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα :
 
Πλειστηριασμοί

Λευκωσία

01/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 1/357            Photos

21/5/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 4/314

21/5/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 6/142

23/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 13/5128

12/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 7/1312

12/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/6986

22/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 6/2288 

22/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 6/1098 

07/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/7310, 0/7311 & 0/7373

07/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 4/314

07/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 7/36

07/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 3/235

 

Λάρνακα

14/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  12/2350

24/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 5/1187

20/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/6191

18/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/11813

4/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 3/1227, 3/1247

29/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/5117

29/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/5129

12/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 32/40, 32/232 & 32/233 

 

Λεμεσός

06/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/15046           Photos

18/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  3/32713           Photos

18/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  0/8539

18/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  2/50346

11/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/8423

11/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/8424

11/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 3/60200

09/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 2/58303, 2/58305 & 2/58323

09/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 5/51770

09/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 5/51767

09/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/15588

08/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/24824

08/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 7/267

8/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 7/242

08/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/4929

19/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 4/58546 & 0/16532

19/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/12968

13/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 1/63654

13/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/13941, 0/13544, 0/13384

3/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/3729

3/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 2/58245

3/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 2/58237 & 2/58238

28/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/20079

14/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/25825

14/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/13798

14/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  1/34632

 

Πάφος

07/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/10281           Photos

07/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/34714, 0/34715 & 0/34716           Photos

07/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/13237           Photos

15/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  0/31837

15/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  0/33256

15/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής  0/8058           Photos

15/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/8379            Photos

03/5/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/36109 & 0/36110

26/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/35902

26/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/7044

11/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/8373, 0/8374 & 0/8375

11/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/4289, 0/4290, 0/4291, 0/4292 & 0/4293

5/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/30671

5/4/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/9695

08/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 4/348 & 4/356

08/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμών ακινήτων με αριθμούς εγγραφής 0/3651 & 0/3652

06/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/34881

06/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/5804

06/03/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/33276

 

Αμμόχωστος

08/6/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/393           Photos

22/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/6730

07/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 0/1364

07/05/2018
Ανακοίνωση πλειστηριασμού ακινήτου με αριθμό εγγραφής 1/149

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας