Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες:
Επενδυτικές Υπηρεσίες

H Alpha Bank σας παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος χρηματιστηριακού λογαριασμού με την Alpha Finance Ελλάδος για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ).

Η Alpha Finance Ελλάδος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

 
Προϋποθέσεις: 
  • Για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο ΧΑΚ και το ΧΑ είναι απαραίτητη η κατοχή χρηματιστηριακού λογαριασμού με την Alpha Finance Ελλάδος, συνδεδεμένου με τρεχούμενο λογαριασμό στην Alpha Bank Cyprus Ltd, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το διακανονισμό των συναλλαγών σας.
Καταχώρηση Εντολών:
  • Μέσω ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών δικτύων (Alpha Trade) της Alpha Finance Ελλάδος.  Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για εγγραφή και σύνδεση στην Ιστοσελίδα  www.alphafinance.gr.
Πλεονεκτήματα: 
  • Πρόσβαση στο ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Finance Ελλάδος.
  • Η ασφάλεια των χρηματιστηριακών σας συναλλαγών είναι εγγυημένη αφού ο διακανονισμός τους γίνεται μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank Cyprus Ltd.
  • Η χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας γίνεται μόνο μετά την εκτέλεση της εντολής αγοράς και όχι με την καταχώρησή της.
  • Αυτόματη πίστωση του χρηματιστηριακού σας λογαριασμού με κάθε διενέργεια πώλησης μετοχών.
  • Χαμηλή προμήθεια συναλλαγών για επενδύσεις στο ΧΑ μέσω του Alpha Trade.
 
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας