Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταθέσεις:
Alpha Προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθέσεις τακτής προθεσμίας που απευθύνονται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα για επενδυτικούς σκοπούς, με σταθερό επιτόκιο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο 1, 3, 6 ή 12 μηνών με την καταβολή του τόκου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Προσφέρουν υψηλότερο επιτόκιο από άλλους λογαριασμούς καταθέσεων, το οποίο καθορίζεται αναλόγως του χρόνου προθεσμίας και του ποσού κατάθεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων κατά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα προθεσμίας.

Με τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου προθεσμίας υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, αύξησης του κεφαλαίου ή ανανέωσης της κατάθεσης και κεφαλαιοποίησης του τόκου προθεσμίας.

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας