Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταθέσεις:
Alpha Προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθέσεις τακτής προθεσμίας για επενδυτικούς σκοπούς, με σταθερό επιτόκιο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο που απευθύνονται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Προσφέρουν ψηλότερο επιτόκιο από άλλους λογαριασμούς καταθέσεων, το οποίο καθορίζεται αναλόγως του χρόνου προθεσμίας και του ποσού κατάθεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων κατά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα προθεσμίας.

Με τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου προθεσμίας υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, αύξησης του κεφαλαίου ή ανανέωσης της κατάθεσης και κεφαλαιοποίησης του τόκου προθεσμίας.

Επιπρόσθετα, προσφέρονται οι ακόλουθες προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες παρέχουν επιπλέον ευελιξία και αποδοτικότητα:

Alpha Προπληρωμή (6 και 12 μηνών)

Alpha Μηνιαία Καταβολή

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας