Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταθέσεις:
Λογαριασμοί σε Ξένο Νόμισμα

Είναι καταθετικοί λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα και εξυπηρετούν κυρίως καταθέτες με εισοδήματα. Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα απευθύνονται σε μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου, επαναπατρισθέντες Κύπριους και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα διαθέτει δύο τύπους λογαριασμών σε ξένο νόμισμα υπό μορφή τρεχουμένου και προθεσμίας, οι οποίοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σε ΕΥΡΩ.

Παράλληλα, οι πελάτες μπορούν να έχουν 24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό και εκτέλεση συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας