Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταθέσεις:
Λογαριασμοί Προειδοποίησης

Πρόκειται για αποταμιευτικούς λογαριασμούς σε ευρώ που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και επιτρέπουν αναλήψεις μετρητών μετά από προκαθορισμένη προειδοποίηση.

Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό και καθορίζεται αναλόγως του ποσού της κατάθεσης και του χρόνου προειδοποίησης ο οποίος μπορεί να είναι 7 ημέρες, 1, 3 ή 6 μήνες.

Κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό επιτρέπεται οποτεδήποτε, ενώ για οποιαδήποτε ανάληψη απαιτείται προκαθορισμένη προειδοποίηση. Η κεφαλαιοποίηση των τόκων καθώς και η ανανέωση της προθεσμίας γίνεται μόνο στη λήξη της.

24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό και εκτέλεση συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha Express Banking.

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας