Επικοινωνία Δομή Όροι Χρήσεως Ιστοσελίδας Πολιτική για Cookies ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Αυτοκίνητο

Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο!

Τώρα η Alpha Bank σάς φέρνει κοντά στο νέο σας αυτοκίνητο με το Alpha Αυτοκίνητο, το οποίο σας παρέχει ανταγωνιστικό επιτόκιο, καθώς και πολλά προνόμια και εκπτώσεις!

Χαρακτηριστικά:

 

Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Τιμολόγηση

*Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το αυτοκίνητο που θα αγοράσετε είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο και μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής.

Νόμισμα

Ευρώ ( EUR )

Ελάχιστο Ποσό Χρηματοδότησης

€3.500

Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης

Έως €50.000

Έως €20.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Έως και 80%

Έως και 60%

Μέγιστη Διάρκεια Αποπληρωμής

Έως και 7 χρόνια

Έως και 5 χρόνια

Πρόωρη Εξόφληση/
Μερική Αποπληρωμή

Χωρίς Κόστος Πρόωρης Ολικής ή Μερικής Εξόφλησης μετά τον 1ο μήνα από την εκταμίευση.

Επιπλέον, με την παραχώρηση του δανείου Alpha Αυτοκίνητο, σας παρέχουμε τα εξής προνόμια και εκπτώσεις:

 • Έκπτωση στην περιεκτική ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με την Altius Insurance ως εξής:
  • 50% τον πρώτο χρόνο
  • 30% τον δεύτερο χρόνο και
  • 25% για τα υπόλοιπα χρόνια του δανείου
 • Δωρεάν άνοιγμα Λογαριασμού Alpha 100
 • Δωρεάν παραχώρηση χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Mastercard
 • Δωρεάν καταχώρηση πάγιων τραπεζικών εντολών (εφόσον καταχωρηθούν με το άνοιγμα του λογαριασμού)
 • Δωρεάν σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking

Απαραίτητες Εξασφαλίσεις:

 • Ενεχυρίαση του χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου
 • Εκχώρηση περιεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο
 • Οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την Τράπεζα

 

Επίσης, προσφέρεται έκπτωση κατά 0,20% στο περιθώριο του επιτοκίου σε περίπτωση αγοράς καινούργιου οικολογικού αυτοκινήτου που αφορά στις περιπτώσεις:

 • Υβριδικού οχήματος
 • Ηλεκτρικού οχήματος
 • Οχήματος διπλής προώσεως (δηλαδή όχημα που προωθείται με δυο πηγές ενέργειας π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο, υγρά καύσιμα σε συνδυασμό με ηλεκτρισμό)
 • Οχήματος με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (=<90g CO2/km)

*Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 • Χρεωστικό επιτόκιο: 3,50% (Κυμαινόμενο, Eur3m + περιθώριο 3,50%), €100,35 έξοδα συνομολόγησης, ετοιμασίας εγγράφων και χαρτόσημα
 • Συνολικό ποσό της πίστωσης: €10.000
 • Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): 3,830% (υπολογίστηκε στις 28/01/2019)
 • Διάρκεια σύμβασης πίστωσης: 7 χρόνια (84 μήνες)
 • Συνολικό ποσό: €11.278,68, Ποσό δόσεων: €134,27 (84 μηνιαίες δόσεις)

Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην εκχώρηση περιεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο, το κόστος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ).

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Προειδοποίηση: Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας