Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Αυτοκίνητο

Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο!

Τώρα η Alpha Bank σάς φέρνει κοντά στο νέο σας αυτοκίνητο με το Alpha Αυτοκίνητο, το οποίο σας παρέχει ανταγωνιστικό επιτόκιο, καθώς και πολλά προνόμια και εκπτώσεις!

Χαρακτηριστικά:

 

Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Τιμολόγηση

*Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το αυτοκίνητο που θα αγοράσετε είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο και μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής.

Νόμισμα

Ευρώ ( EUR )

Ελάχιστο Ποσό Χρηματοδότησης

€3.500

Μέγιστο Ποσό Χρηματοδότησης

Έως €50.000

Έως €20.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Έως και 80%

Έως και 60%

Μέγιστη Διάρκεια Αποπληρωμής

Έως και 7 χρόνια

Έως και 5 χρόνια

Πρόωρη Εξόφληση/
Μερική Αποπληρωμή

Χωρίς Κόστος Πρόωρης Ολικής ή Μερικής Εξόφλησης μετά τον 1ο μήνα από την εκταμίευση.

Επιπλέον, με την παραχώρηση του δανείου Alpha Αυτοκίνητο, σας παρέχουμε τα εξής προνόμια και εκπτώσεις:

 • Έκπτωση στην περιεκτική ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με την Altius Insurance ως εξής:
  • 50% τον πρώτο χρόνο
  • 30% τον δεύτερο χρόνο και
  • 25% για τα υπόλοιπα χρόνια του δανείου
 • Δωρεάν άνοιγμα Λογαριασμού Alpha 100
 • Δωρεάν παραχώρηση χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Mastercard
 • Δωρεάν καταχώρηση πάγιων τραπεζικών εντολών (εφόσον καταχωρηθούν με το άνοιγμα του λογαριασμού)
 • Δωρεάν σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking

Απαραίτητες Εξασφαλίσεις:

 • Ενεχυρίαση του χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου
 • Εκχώρηση περιεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο
 • Οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την Τράπεζα
*Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή.

ΣΕΠΕ= 4,67%: Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε στις 30/01/2018 για δάνειο καινούργιου αυτοκινήτου €10.000, 7 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο (Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων = 4,50% + περιθώριο 0,10%), χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα (ισχύει μέχρι 30/06/2018), με ενδεικτική δόση €139,29. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η Τράπεζα δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της. Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην εξασφάλιση ικανοποιητικών εγγυήσεων / εγγυήσεων από την Alpha Bank, την ενεχυρίαση του χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου προς όφελος της Τραπέζης και την εκχώρηση περιεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο.

 

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας