Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Προσωπικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο που προσφέρεται με σκοπό την κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας και την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Δάνειο τακτής προθεσμίας για ιδιώτες σε ΕΥΡΩ
  • Κάλυψη μέχρι και 100% των προσωπικών σας αναγκών  
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Διάρκεια μέχρι 8 χρόνια
  • Άνοιγμα λογαριασμού Alpha 100 και έκδοση Alpha Bank Enter Mastercard
  • Συνδεδεμένα προϊόντα όπως κάρτες, όριο υπεραναλήψεως, Alpha Express Banking

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΣΕΠΕ= 5,54%: Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε στις 19/01/2018 για προσωπικό δάνειο €10.000, 8 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο (Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων = 4,50% + περιθώριο 0,70%, με αρχικά τραπεζικά έξοδα €97.50, με ενδεικτική δόση €127,26. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η Τράπεζα δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της. Η έγκριση της αίτησης για προσωπική πίστωση θα εξαρτηθεί από την παροχή των απαραίτητων προσωπικών εγγυήσεων ή οποιασδήποτε άλλης ασφάλειας την οποία η Alpha Bank μπορεί να απαιτήσει.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας