Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Προσωπικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο που προσφέρεται με σκοπό την κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας και την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Δάνειο τακτής προθεσμίας για ιδιώτες σε ΕΥΡΩ
  • Κάλυψη μέχρι και 100% των προσωπικών σας αναγκών  
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Διάρκεια μέχρι 8 χρόνια
  • Άνοιγμα λογαριασμού Alpha 100 και έκδοση Alpha Bank Enter Mastercard
  • Συνδεδεμένα προϊόντα όπως κάρτες, όριο υπεραναλήψεως, Alpha Express Banking

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΣΕΠΕ= 6,58%: Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε στις 04/06/2018 για προσωπικό δάνειο €10.000, 8 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο (Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων = 4,50% + περιθώριο 1,70%), με €100,35 αρχικά τραπεζικά έξοδα και έξοδα χαρτοσήμων, με ενδεικτική δόση €132,01 (96 δόσεις, με συνολικό πληρωτέο ποσό €12.672,96). Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής η οποία θα εκχωρηθεί προς όφελος της Τράπεζας, το κόστος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην παραχώρηση επαρκών εγγυήσεων που προσφέρονται υπέρ της Alpha Bank. Η Alpha Bank δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα και να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιονδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της.
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας