Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:
Alpha Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστικό σχέδιο Alpha Μεταφοράς Εμπορευμάτων” παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους με πλοίο ή αεροπλάνο, όπου η μεταφορά γίνεται από τρίτους. 

Απευθύνεται:
Σε όσους ασχολούνται με τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το εξωτερικό.

Καλύπτει:
Πάσης φύσεως μεταφερόμενα εμπορεύματα που εισάγονται/ εξάγονται με πλοίο ή αεροπλάνο.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Σχετίζεται με το είδος του εμπορεύματος, τη χώρα προέλευσης και το είδος της ζητούμενης κάλυψης.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας