Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:
Alpha Κυνηγών

Το Ασφαλιστικό σχέδιο Alpha Κυνηγών” προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε κυνηγούς πελάτες της Τραπέζης.

Απευθύνεται:
Σε κατόχους άδειας κυνηγίου, ηλικίας από 18 έως 70 ετών.

Καλύπτει:
Θάνατο
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα σύμφωνα με την Κλίμακα Αποζημιώσεων για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Προσωρινή Ολική Ανικανότητα για εργασία έως 52 εβδομάδες με εβδομαδιαίο επίδομα
Ιατρικά Έξοδα
Όριο Αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημιά Τρίτου Προσώπου
Όριο Αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη ζώου που ανήκει σε Τρίτο Πρόσωπο
Προαιρετική κάλυψη κυνηγετικού όπλου ή και κυνηγετικού σκύλου

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Από €20

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας