Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Νοσηλεία Αλλοδαπών

H Alpha Bank παρέχει στους πελάτες της το ασφαλιστικό σχέδιο Alpha Νοσηλεία Αλλοδαπών”.  Η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι απαραίτητη για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής για τους αλλοδαπούς που εργοδοτούνται στην Κύπρο.

Απευθύνεται:
Σε αλλοδαπούς εργοδοτούμενους που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 16 έως 64 ετών και τίθεται σε ισχύ ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εισόδου ή την ανανέωση της προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας του αλλοδαπού στην Κύπρο.

Καλύπτει:
Ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για ένα έτος ή συγκεκριμένη χρονική περίοδο αν ο αλλοδαπός εργοδοτούμενος εργάζεται σε εποχική βάση.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Η συνηθέστερη επιλογή είναι €170 για διάρκεια ενός έτους.

 

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας