Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Πλάνο Ζωής

Alpha Πλάνο Ζωής. Αποταμίευση με προστασία.

Από σήμερα, έχετε πλάνο. Η Alpha Bank, σε συνεργασία με την Altius Insurance, σας προσφέρει το Alpha Πλάνο Ζωής, ένα σύγχρονο αποταμιευτικό σχέδιο τακτικών ή εφάπαξ καταβολών βασιζόμενο σε ασφάλιση (UNIT LINKED), με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών μέσω συστηματικής αποταμιεύσεως και επενδύσεως με μακροχρόνιο ορίζοντα.

Παράλληλα, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

Το Alpha Πλάνο Ζωής είναι ένα ευέλικτο σχέδιο νέας γενιάς που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας, προσωπικές ανάγκες.

Ποια είναι τα δικά σας πλάνα;

  • Η πραγματική απόδοση στις αποταμιεύσεις σας;
  • Η δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών αναγκών;
  • Η μόρφωση των παιδιών σας;
  • Η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών σας;
  • Η δική σας επιχείρηση;
  • Η προστασία της ζωής σας και της οικογένειάς σας;
  • Ζωή μετά τη σύνταξη, χωρίς οικονομικές δυσχέρειες;

Για να γίνουν πραγματικότητα όλα σας τα πλάνα, πρέπει να έχετε διαθέσιμο το κατάλληλο ποσό χρημάτων την κατάλληλη χρονική στιγμή μέσα από το κατάλληλο αποταμιευτικό – ασφαλιστικό σχέδιο. Επιπλέον, καθώς οι οικονομικές ανάγκες διαφοροποιούνται με γοργούς ρυθμούς και ποικίλουν από άτομο σε άτομο και από χρόνο σε χρόνο, χρειάζεστε πλάνο.

Αξιοποιείστε, το Alpha Πλάνο Ζωής, ένα σύγχρονο αποταμιευτικό - ασφαλιστικό σχέδιο νέας γενιάς με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματική ικανοποίηση των δικών σας επιλογών και επιδιώξεων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Alpha Πλάνο Ζωής, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας