Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:
 

Alpha Ασφάλιση Ιδιωτών

Το σχέδιο Alpha Ασφάλιση Ιδιωτών” είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προστασίας αποπληρωμής των πιστωτικών διευκολύνσεων των πελατών με χαμηλό κόστος, το οποίο προστατεύει τον δανειολήπτη και την οικογένειά του από τις οικονομικές συνέπειες που προκαλούνται σε περίπτωση απρόοπτων γεγονότων.

Απευθύνεται:
Σε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας έως 60 ετών, τα οποία τηρούν όριο υπερανάληψης ή όριο σε πιστωτική κάρτα.

Καλύπτει:
Aπώλεια ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας έως το ποσό των €25.000 ανά φυσικό πρόσωπο.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην Τράπεζα και τυχόν υπόλοιπο στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση θανάτου ή στον ίδιο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η περίοδος ασφαλίσεως μπορεί να είναι από 1 έως 5 χρόνια.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
€5,60 ανά χιλιάδα ασφαλισμένου ποσού ανά έτος και καταβάλλεται εφάπαξ.

 
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας