Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες:
Προγράμματα και Προϊόντα Αναδιαρθρώσεως και Διακανονισμού Οφειλών
 

H Alpha Bank Cyprus Ltd, με στόχο τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι παρουσιάζουν οικονομική δυσκολία στην αποπληρωμή των οφειλών τους, παρέχει βιώσιμες λύσεις με επιλογές αναδιαρθρώσεως και διακανονισμού οφειλών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε δανειολήπτης.

Συγκεκριμένα, παρέχονται επιλογές αναδιαρθρώσεως και διακανονισμού οφειλών όπως:

 • Επέκταση της αρχικής διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
 • Παραχώρηση περιόδου χάριτος
 • Καταβολή μειωμένης δόσεως
 • Επαναπροσδιορισμός των δόσεων
 • Ενοποίηση χορηγήσεων 

Επιπροσθέτως, ειδικά για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, πέραν των ανωτέρω επιλογών, παρέχεται μία σειρά τυποποιημένων προγραμμάτων και προϊόντων αναδιαρθρώσεως και διακανονισμού οφειλών όπως:

 • Πρόγραμμα “Προσαρμόζω τη δόση μου”
 • Προγράμματα Ρυθμίσεως Οφειλών Στεγαστικών Δανείων
 • Προϊόν “Alpha Διευκόλυνση”
 • Προϊόν “Alpha Ρύθμιση Οφειλών”
 • Προϊόν "Alpha Στήριξη Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών "
 • Προϊόν "Alpha Ρύθμιση Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών "

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό συναντήσεως, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κατάστημα ή τη Μονάδα εξυπηρετήσεώς σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δανειοληπτών Αναφορικά με τις Επιλογές Aναδιαρθρώσεως Οφειλών παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας